Impression – Individual Response [Outcome]

Continue reading Impression – Individual Response [Outcome]

William Kentridge – Thick Time exhibition

William Kentridge, The Whitechapel Gallery, 11/01/17 Continue reading William Kentridge – Thick Time exhibition